مطالبی از کتاب چرا حیوانات بال دارندحیواناتی مانند دلفین اندام هایی به نام بال و باله ی شنا دارند انان به کمک این اندام ها می توانند  در رودخانه ها و اقیانوس ها شنا کنند


بال های مرغ ماهی خوار مانند بال اکثر پرندگان حالت خمیده دارند تا به اسانی بتوانند در آسمان حرکت کنند
هر پرنده ای دارای یک جفت بال است که هر کدام از انان که از تعداد زیادی پر تشکیل اند که عضو حرکتی را به وجود می اورد پر ها فشرده در کنار هم قرار می گیرند و مجموعه بال انها پر را تشکیل می دهند
پرستو ها بال باریک و کشیدهرونوک تیز دارند و چنین بال هایی باعث می شود که سریع پرواز کنند
قرقاول بال های کوتاه پهن و گرد دارند سریع نمی توانند پرواز کنند
قرقاول مدت زیادی را روی زمین می ماند اما برای در امان ماندن از حیوانات وحشی  باید خیلی سریع از روی زمین بلند شود و پرواز کند
پهنای بال آلباتروس یا همان مرغابی سرگردان دریاها از طول یک اتوبوس هم بیشتر است

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها