مطالبی از کتاب حواس پنجگانهسیستم بویایی بسیاری از جانوران بسیار قوی تر از حس بویایی انسان است . مثلا خرس سفید می توانند بوی طمعه ی خود را از فاصله ی 20کیلومتری احساس کند


تمام بدن گربه ماهی از پرزهای چشایی پوشیده شده است به همین دلیل این ماهی می توانند حتی در اب های پر از لجن غذای خود را پیدا کنند

در دهان انسان تغریبا 10000پرز چشایی وجود دارد . به طور کلی پرزهای چشمایی خانمان از آقایان بیشتر است
وقتی می ترسیم بدن ما بوی خاصی می دهد که برخی از جانوران می توانند این بو را تشخیص دهند
تعداد گیرنده های در بسیار زیاد است تغربیا 200گیره ی درد

چرا حال برخی از افراد در ماشین بد می شود؟

دلیل ان اختلاف درک موقعیت از راه چشم و گوش است . چشم هایتان می گویند که ساکن هستید و چون به نقاط ثابت نگاه می کنید و گوش داخلی می گوید جابه جا می شوید . و به همین دلیل دچار تهوع می شوید


دلفین ها ناشنوا نیستند و حتی شنوایی انان بهتر از ما هستند . دلفین ها گوش خارجی ندارند و فقط سوراخ 2یا3میلی متری است

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها